Eğitim Yönetimi Doktora Eğitiminde Uygulama Temelli Bir Yaklaşım: Eğitim Doktorası (Ed.D.)

Sedat Gümüş, Mehmet Şükrü Bellibaş

Özet


“Eğitim Doktorası (Ed.D.)” daha çok uygulamaya yönelik olarak tasarlanan ve başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olmak üzere birçok gelişmiş ülkede özellikle üst düzey eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi amacına hizmet eden bir eğitim programıdır. Bu araştırma ABD’de birçok tanınmış üniversite tarafından sunulan eğitim yönetimi Ed.D. programlarının ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimlerini ortaya koymayı daha sonra ise doküman analizi ve yarı yapılandırılmış görüşme yöntemlerini kullanarak bu programların içeriklerini, kuruluş amaçlarını ve Ph.D. programlarından ne gibi farklılıklar gösterdiklerini belirlemeyi amaçlamaktadır.Araştırmanın sonuçları mevcut literatüre paralel olarak Ed.D. programlarının genel olarak uygulamada görev alan eğitim yöneticilerine yönelik tasarlandıklarını ve Ph.D. programları ile önemli farklılıklar gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Benzer programların Türkiye’de de uygulamaya konması hem mevcut eğitim yönetimi Ph.D. programlarının daha net bir şekilde araştırmaya yönelmesi hem de uygulamada çalışan eğitim yöneticileri için daha uygun doktora programları oluşturulması açılarından faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler


eğitim yöneticisi yetiştirme , eğitim doktorası (Ed.D.) , lisansüstü eğitim ,

Tam Metin: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
TUDEB is licensed under a Creative Commons License.

Copyright © 2013Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi DergisiTüm Hakları Saklıdır